Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Skøyen vel - aktiv for våre medlemmer og bomiljø

Utbyggere får styre utvikling av Skøyen

E-mail Print PDF
Innbyggerne på Skøyen får "orienteringsmøte" med Plan- og bygningsetaten. Eiendomsbesitterne blir invitert til møter og samarbeid. Dette er en ny og udemokratisk planleggingsprosess og trolig i strid med medvirkningsretten som Plan- og bygningsloven foreskriver. 
 

Viktig infomøte i Skøyen kirke 1. juni

E-mail Print PDF
I Skøyen Kirke 1. juni kl 18 avholdes viktig informasjonsmøte om skøyenutbyggingen. Utbyggingen vil i større eller mindre grad berøre alle i bydelen.  Les mer her .
 

Orklas monsterblokk må avvises

E-mail Print PDF
Har du sendt høringsinnspill i forbindelse med monsterblokka til Orkla? Skøyen vel har sendt sitt og det kan du lese her
 
Ditt Oslo torsdag 31. oktober 2013

Drømmebyen Skøyen

E-mail Print PDF

Store planer på gang for å gjøre Skøyen til en drømmeby. 

Read more...
 
For å flytte trikken midt i knutepunktet på Skøyen, ønsker Ruter å offre enda mer av bomiljøet på Skøyen

Vil flytte vei fra næringsområde til boområde

E-mail Print PDF
Ruter planlegger tidenes mest menneskefiendtlige omlegging av vei og bane på Skøyen. En sterk trafikkbelastet vei planlegges bort fra næringsområdet hvor den nå ligger og inn boligområder på Skøyen.  Read more...
 

Page 1 of 3

You are here: Home