Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Nyheter

Utbyggere får styre utvikling av Skøyen

E-mail Print PDF
Innbyggerne på Skøyen får "orienteringsmøte" med Plan- og bygningsetaten. Eiendomsbesitterne blir invitert til møter og samarbeid. Dette er en ny og udemokratisk planleggingsprosess og trolig i strid med medvirkningsretten som Plan- og bygningsloven foreskriver. 
 

Viktig infomøte i Skøyen kirke 1. juni

E-mail Print PDF
I Skøyen Kirke 1. juni kl 18 avholdes viktig informasjonsmøte om skøyenutbyggingen. Utbyggingen vil i større eller mindre grad berøre alle i bydelen.  Les mer her .
Last Updated ( Friday, 08 May 2015 09:33 )
 

Orklas monsterblokk må avvises

E-mail Print PDF
Har du sendt høringsinnspill i forbindelse med monsterblokka til Orkla? Skøyen vel har sendt sitt og det kan du lese her
Last Updated ( Thursday, 13 November 2014 15:44 )
 

Vil flytte vei fra næringsområde til boområde

E-mail Print PDF
Ruter planlegger tidenes mest menneskefiendtlige omlegging av vei og bane på Skøyen. En sterk trafikkbelastet vei planlegges bort fra næringsområdet hvor den nå ligger og inn boligområder på Skøyen. 
Last Updated ( Monday, 16 September 2013 20:03 ) Read more...
 

Drammensveien 145-147

E-mail Print PDF
Det er på PBE's hjemmeside lagt ut tilleggsdokumentasjon fra arkitektene Lund & Slaatto ang Drammensveien 145-147.Bakgrunnen for dette er at det mulighetsstudiet som ble utarbeidet november 2012, som ble behandlet i Plan- og bygningsetatens Planforum februar 2013, var i strid med gjeldende kommunedelplan.
Read more...
 

Ny versjon av Småhusplanen vedtatt

E-mail Print PDF
smaahusplanenveileder2013Småhusplanen har igjen vært gjenstand for revisjon. Pendelen svinger litt i synspunkter, og dessuten har Oslo kommune opplevd at fylkesmannen har satt tilside vedtak fordi regulerinsplanen har vært for vag. 
Last Updated ( Thursday, 22 August 2013 09:08 )
 

Skarpe innsigelser mot Orklablokka

E-mail Print PDF

For beboerne i området har Skøyen vel gitt innsigelser i forbindelse med oppstart av planarbeidet for Orklablokka i Drammensveien 149.

Last Updated ( Saturday, 13 July 2013 09:22 )
 

Innbrudd i Askeveien

E-mail Print PDF

Redaksjonen i skoyenvel.no har fått melding om innbruddsforsøk i Askeveien. Vi anmoder alle om å følge godt med, også på hva som skjer hos naboer på ferie. Dessverre samsvarer utviklingen med påtalemyndighetens statistikk. Les meldingen vi har fått - klikk read more. 

Read more...
 

Orienteringsmøte om Drammensveien 149

E-mail Print PDF
SkisseMandag 17. juni kl. 18 blir det holdt orienteringsmøte om Drammensveien 149 (Esso-tomta). Møtet avholdes hos Orkla i Karenslyst alle 6. jpg InvitasjonfraOrkla.jpg pdf TIlByraaden.pdf jpg TilLundSlaatto.jpg jpg TilCivitas.jpg
Last Updated ( Saturday, 13 July 2013 09:47 )
 
Page 1 of 8
You are here: Home Nyheter