Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Skøyenparken - ikke "Den engelske park"

E-mail Print PDF

SvingerSkoyenparkenSkøyenparken er ved en inkurie blitt hetende Den engelske park. Misforståelsen har sitt opphav i en artikkel Lars Roede skrev i Byminner nr. 2, 1973. Her omtalte han parken under overskriften «Den engelske park». I realiteten er Skøyenparken en park i viktoriansk – eller romantisk – stil. Les opphavsmannen Lars Roedes egen beskrivelse av saken!

Lars Roede, Oslo Museum, skrev presiseringen etter at Frognerparkens venner annonserte vandringen i parken den 31. august 2010. 

Omvisning i ”den Engelske Park”

Denne overskriften viderefører misforståelsen om at dette er et egennavn. Det morsomme er at jeg selv er opphavet til misfor­ståelsen, som senere ikke har vært til å utrydde. I Byminner nr. 2 1973 (s. 22­30) skrev jeg artikkelen ”Skøyen i Vestre Aker”, og der omtalte jeg parken under overskriften ”Den engelske park”. Det som står nedenfor i artikkelen Skøyenparken (Søndre Skøyen) i Wikipedia er en riktig fremstilling: "Navnet Den engelske park, som brukes på kart, offentlige dokumenter og i dagligtale, stammer fra en artikkel i tidsskriftet Byminner på 1970­tallet, og ble altså ikke brukt om parken opprinnelig. Den parkstilen med myke linjer og tilpasning til landskapet som ble utviklet i England fra første halvdel av 1700­tallet (som motsetning til den barokke hage­ stilen), var blitt en etablert internasjonal parkstil da parken ble anlagt. Flere andre parker i Oslo er anlagt i landskapsstil, fra denne perioden ofte karakterisert som viktoriansk etter dron­ning Victoria, eller romantisk. Det er derfor svakt grunnlag for at denne parken skal kalles Den engelske park."

Jeg kan også bekrefte at familiene Andresen og Butenschøn aldri brukte dette navnet, men vanligvis bare snakket om ”parken” eller ”Skøyenparken”. (Siste beboer August B. var en nær venn av min far, jeg var ofte på Skøyen hovedgård, og August samarbeidet med meg om artikkelen i Byminner.) Overskriften bør bli noe i retning av:

Vandring i Skøyenparken
Siden oppmøtet blir i Vigelandsanlegget, er det ingen proble­mer med at folk flest neppe forstår helt sikkert hva som menes med Skøyenparken. Og fortellingen om hvordan det lett misvisende navnet ”Den engelske park” oppsto, er jo i seg selv en god historie som det vil være morsomt for både omviser og publikum å høre.
Hilsen Lars Roede, Oslo Museum
Klikk her for å se illustrert pdf med Lars Roedes Roedes forklaring og med bilder fra omvisningen i Skøyenparken!
Last Updated ( Monday, 20 December 2010 10:16 )  
You are here: Home Nyheter Skøyenparken - ikke "Den engelske park"