Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Vil flytte vei fra næringsområde til boområde

E-mail Print PDF
Ruter planlegger tidenes mest menneskefiendtlige omlegging av vei og bane på Skøyen. En sterk trafikkbelastet vei planlegges bort fra næringsområdet hvor den nå ligger og inn boligområder på Skøyen. 

Nå går Ruter til ytterligheter i sin planlegging av Skøyen. Verken medarbeiderne i Ruter eller i konsulentfirmaet Norconsult kan bo på Skøyen. Teknokratenes har nemlig satt alle fornuftige hensyn til mennesker og miljø tilside for å få bilvei og øvrig transportnett til å skinne og glitre på dataskjermene. 

Målet er å samle all kollektivtrafikk i ett knutepunkt; buss, tog, T-bane og trikk. Trikken ligger praktisk talt i knutepunktet i dag, selv om det er klart at den ikke ligger midt i. Dersom den på død og liv må ligge midt i knutepunktet, må løsningen bli å dreie trikketraséen fra Skøyen trikkestasjo, ned til jernbanen og opp Hoffsveien. 

I stedet ønsker Ruter og Norconsult å legge veien bort fra den relativt skjermede traseen mellom næringsbygg og jernbane i dag, og inn i boområdet på Skøyen. Som om det ikke var nok at luft- og støyforurensningen på Skøyen øker stadig, så ønsker Ruter å flytte problemet helt inntil og inn i et boområde. 

I dag passerer det kanskje 20-30 strømdrevne trikker i timen i traseen, mens det trolig ruller godt over  tusen biler som i hovedsak er bensindrevne. Dette vil Ruter gjøre om. 

Det ser fint ut for ingeniører som ikke bor her. Det ser grusomt ut for oss som er glad i Skøyen, ikke vil flytte herfra eller ønsker at noen skal måtte leve i et miljø som er forurenset mot bedre vitende. For å flytte trikken midt i knutepunktet på Skøyen, ønsker Ruter å offre enda mer av bomiljøet på Skøyen

Last Updated ( Monday, 16 September 2013 20:03 )  
You are here: Home Nyheter Vil flytte vei fra næringsområde til boområde