Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Viktig infomøte i Skøyen kirke 1. juni

E-mail Print PDF
I Skøyen Kirke 1. juni kl 18 avholdes viktig informasjonsmøte om skøyenutbyggingen. Utbyggingen vil i større eller mindre grad berøre alle i bydelen.  Les mer her .
Last Updated ( Friday, 08 May 2015 09:33 )  
You are here: Home Nyheter Viktig infomøte i Skøyen kirke 1. juni