Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Egne

Utbyggere får styre utvikling av Skøyen

Innbyggerne på Skøyen får "orienteringsmøte" med Plan- og bygningsetaten. Eiendomsbesitterne blir invitert til møter og samarbeid. Dette er en ny og udemokratisk planleggingsprosess og trolig i strid med medvirkningsretten som Plan- og bygningsloven foreskriver. 
 

Viktig infomøte i Skøyen kirke 1. juni

I Skøyen Kirke 1. juni kl 18 avholdes viktig informasjonsmøte om skøyenutbyggingen. Utbyggingen vil i større eller mindre grad berøre alle i bydelen.  Les mer her .
Last Updated ( Friday, 08 May 2015 09:33 )
 

Orklas monsterblokk må avvises

Har du sendt høringsinnspill i forbindelse med monsterblokka til Orkla? Skøyen vel har sendt sitt og det kan du lese her
Last Updated ( Thursday, 13 November 2014 15:44 )
 

Vil flytte vei fra næringsområde til boområde

Ruter planlegger tidenes mest menneskefiendtlige omlegging av vei og bane på Skøyen. En sterk trafikkbelastet vei planlegges bort fra næringsområdet hvor den nå ligger og inn boligområder på Skøyen. 
Last Updated ( Monday, 16 September 2013 20:03 ) Read more...
 

Drammensveien 145-147

Det er på PBE's hjemmeside lagt ut tilleggsdokumentasjon fra arkitektene Lund & Slaatto ang Drammensveien 145-147.Bakgrunnen for dette er at det mulighetsstudiet som ble utarbeidet november 2012, som ble behandlet i Plan- og bygningsetatens Planforum februar 2013, var i strid med gjeldende kommunedelplan.
Read more...
 
Page 1 of 14
You are here: Home Nyheter Egne nyheter