Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Dette er Skøyen vel

E-mail Print PDF

Skøyen ligger kort fra Oslo sentrumHva er Skøyen vel?

 Skøyen vel er en velforening for beboere i Prinsessealleen, Askeveien, Astrids vei og østsiden av Nedre Skøyen vei fra nr 11 til 33. Vellet ble startet i 1930 og har i dag 48 medlemmer. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser for nærmiljøet. Vellet samarbeider med andre vel og  med borettslag i nærheten, og spesielt med naboene til Skøyenparken (Den engelske park).

 

Hva gjør Skøyen vel?

 Skøyen vel holder kontakt med Ullern bydel og med kommunale etater og politikere for å få løst små og store problemer. Vi påpeker tagging, manglende lys, strøing, brøyting, klager på parkeringsproblem og kommenter større utbygginsplaner. Skøyen vel forsøker å legge til rette for et inkluderende og godt naboskap, og legger også vekt på å verne om Skøyenparken. Se også årsberetnngen. 

 

Hvorfor Skøyen vel?

 Trenger vi et vel midt i en storby, kan ikke «andre» ta seg av nærmiljøet? Vi tror ikke det, vi tror det må lokale krefter til både for å skape et godt nabolag og for å bidra til at Skøyen-området utvikles på en god måte. 
Nytter det? Ja det nytter! Vi kan f.eks. vise til at de opprinnelige planene for nederste del av Prinsessealleen 8 ble modifisert og gjort om til boliger i stedet for høye kontorbygg. (Området er ikke ferdig planlagt, så her må det følges opp).


Kan de store prosjektene på Skøyen påvirkes?

 Store utbyggingene i Oslo kommer er en konsekvens av planene om byens vekst.  Skøyen peker seg ut som  et viktig knutepunkt, med konsentrert utbygging av kontorer og mange boliger, ca 5000 i området mellom Skøyen og Vækerø? Dette innebærer nok høyere bygninger enn det som gjelder for nå-gjeldene kommunedelplan, som ikke lenger respekteres. Det er imidlertid stort behov for en ny helhetlig og samlet plan for utbyggingen. Planen må gi rom for trafikken, men også for myke trafikanter og alt som gjør et knutepunktet og omegnen til et trivelig bomiljø. Vi må unngå at utbyggingen gjøres i tilfeldige enkeltprosjekter som hver især maksimerer tomteutnyttelsen. Forutsetningen for å få laget en slik plan er politisk lobbyvirksomhet, sammen med andre organisasjoner.

 

Hva kan du gjøre?

 Skal vi bli hørt må Skøyen vel ha flere medlemmer enn de 48 som er med i dag. Vi trenger også flere som kan delta aktivt med ideer, kunnskap, kontakter og kapasitet.

Last Updated ( Sunday, 07 April 2013 11:57 )  
You are here: Home Om Skøyen Vel