Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Om Skøyen vel

Dette er Skøyen vel

E-mail Print PDF

Skøyen ligger kort fra Oslo sentrumHva er Skøyen vel?

 Skøyen vel er en velforening for beboere i Prinsessealleen, Askeveien, Astrids vei og østsiden av Nedre Skøyen vei fra nr 11 til 33. Vellet ble startet i 1930 og har i dag 48 medlemmer. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser for nærmiljøet. Vellet samarbeider med andre vel og  med borettslag i nærheten, og spesielt med naboene til Skøyenparken (Den engelske park).

 

Hva gjør Skøyen vel?

 Skøyen vel holder kontakt med Ullern bydel og med kommunale etater og politikere for å få løst små og store problemer. Vi påpeker tagging, manglende lys, strøing, brøyting, klager på parkeringsproblem og kommenter større utbygginsplaner. Skøyen vel forsøker å legge til rette for et inkluderende og godt naboskap, og legger også vekt på å verne om Skøyenparken. Se også årsberetnngen. 

 

Hvorfor Skøyen vel?

 Trenger vi et vel midt i en storby, kan ikke «andre» ta seg av nærmiljøet? Vi tror ikke det, vi tror det må lokale krefter til både for å skape et godt nabolag og for å bidra til at Skøyen-området utvikles på en god måte. 
Nytter det? Ja det nytter! Vi kan f.eks. vise til at de opprinnelige planene for nederste del av Prinsessealleen 8 ble modifisert og gjort om til boliger i stedet for høye kontorbygg. (Området er ikke ferdig planlagt, så her må det følges opp).


Kan de store prosjektene på Skøyen påvirkes?

 Store utbyggingene i Oslo kommer er en konsekvens av planene om byens vekst.  Skøyen peker seg ut som  et viktig knutepunkt, med konsentrert utbygging av kontorer og mange boliger, ca 5000 i området mellom Skøyen og Vækerø? Dette innebærer nok høyere bygninger enn det som gjelder for nå-gjeldene kommunedelplan, som ikke lenger respekteres. Det er imidlertid stort behov for en ny helhetlig og samlet plan for utbyggingen. Planen må gi rom for trafikken, men også for myke trafikanter og alt som gjør et knutepunktet og omegnen til et trivelig bomiljø. Vi må unngå at utbyggingen gjøres i tilfeldige enkeltprosjekter som hver især maksimerer tomteutnyttelsen. Forutsetningen for å få laget en slik plan er politisk lobbyvirksomhet, sammen med andre organisasjoner.

 

Hva kan du gjøre?

 Skal vi bli hørt må Skøyen vel ha flere medlemmer enn de 48 som er med i dag. Vi trenger også flere som kan delta aktivt med ideer, kunnskap, kontakter og kapasitet.

Last Updated ( Sunday, 07 April 2013 11:57 )
 

Styret i Skøyen vel

E-mail Print PDF

Styret i Skøyen vel består av:

Erik Holtedahl, styreleder. Tlf. 911 92 223

Anne-Kirsti Blystad, nestleder

Eivind Bødtker, styremedlem og kasserer

Svein Kringlen, styremedlem

Ragnhild Brunborg, varamedlem

Last Updated ( Friday, 19 April 2013 11:36 )
 

Kontakt oss!

E-mail Print PDF

Ta gjerne kontakt med Skøyen vel for innspill og nærmere informasjon.

Send en This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it til styreleder This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller ring ham på tlf.: 911 92 223

 

Styret i Skøyen vel består av:

Erik Holtedahl, styreleder

Anne Kirsti Blystad, nestleder

Eivind Bødtker, styremedlem og kasserer

Svein Kringlen, styremedlem

Ragnhild Brunborg, varamedlem

 

Innspill til  webben? Kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 19 April 2013 11:38 )
 

Parkkomitéen

E-mail Print PDF

Skøyen vels Parkkomité for Skøyenparken (Den engelske park) er nedsatt av Skøyen vel med representanter for de fire nabo-organisasjonene (borettslag/sameie /vel) rundt Skøyenparken.

Parkkomitéen jobber for å ivareta parken både når det gjelder utvikling, vedlikehold og bruk. Klikk her for å se planene våre for parken nå!

Kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it for innspill og mer informasjon.

Dette er komiteens medlemmer:

Vel / Borettslag

Kontaktperson

Adresse

Telefon

E-post

Webside

 

Skøyen Vel

Eivind Bødtker

Astrids vei 14 0276 Oslo

22521798

48090686

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.skoyenvel.no/

Casinetto Borettslag

Christin Arnesen

Prinsessealleen 17, 0276 Oslo

91343468

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.casinetto.no/

 

Øvre Silkestrå Borettslag

Nina Ullestad

Skøyenveien 83, 0375 Oslo

22502299 47295555

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.ovresilkestra.no/

 

Skøyen Terrasse Boligsameie

Per Randby

Nedre Skøyen vei 32, 0276

22521132

41421278

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.skoyenterr.com/

 

Last Updated ( Wednesday, 08 February 2012 10:56 )
 
You are here: Home Om Skøyen Vel Egne saker om oss!