Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Hovedsaker for Skøyen vel nå

penstiSkøyen er gjenstand for et stort utbyggingspress. Mye er godt ved det. For eksempel har deler av bydelen langt på vei endret karakter de siste 10 årene fra å være næringsområde til å bli kombinert bo- og næringsområde. Skøyen vel er et viktig talerør for beboernes interesser.

 

Nå for tiden engasjerer vi oss blant i sakene nedenfor. Mange av dem har saksnumre hos Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, og der ligger også Skøyen vels innspill tilgjengelige.

• Prinsessealléen (1 og) 8. Höegh Eiendom, arkitekt Guy Tschudi-Madsen Saksnr. 200710107. Trafikksituasjonen i Gustav Vigelandsvei er også relevant for denne utbyggingen, klikk her og les mer. Plan- og bygningsetaten kvitterte 22. februar 2011 for mottak av fullstendig planskisse. 

• Tomt utskilt av Askeveien 7. Oslo kommune, omsorgsbygg/barnehage. Saksnr. 200813056. Tidligere Saksnr. 200800761 er også relevant

• Utvidelser for EDB ErgoGroup, i regi av Norwegian Property ASA og Dyrvik Arkitekter. Hoffselva berøres. Planleggingen er på et tidlig stadium. Oslo elveforum har sendt brev med forespørsel om møte, klikk her for å lese. Klikk på saksnummeret 201015287 og følg saken hos Plan- og bygningsetaten.

• Drammensveien 145 og 147 Saksnr. 201001243

• Oslo kommune, Friluftsetaten. Verneplan, nasjonal verneinteresse for biologisk mangfold, inkluderer deler av Skøyenparken (hvorav deler omtales som Den engelske park). Rambøll har jobbet med planen, som er en god del forsinket. Den ble sendt til Plan- og bygningsetaten 18. februar 2011. Saksnr. 200713030

• Vedlikehold og utvikling av Skøyenparken (feilaktig kalt "Den engelske park"). Skøyen vel har nedsatt en egen parkkomité som inkluderer Skøyen terrasse boligsameie, Øvre silkestrå borettslag og Casinetto borettslag. Deler av parken er under omregulering til naturområde med nasjonal verneverdi.

• Støy. Det er mye støy fra vifter til kjøleanlegg/ventilasjon, og Skøyen vel jobber med å få kartlagt kilder og begrenset disse. Kontakt bl.a. med bydelsoverlegen i Ullern og Helsevernetaten. Det er gjort støymålinger høsten 2010 og skal gjøres nye når luftkondisjoneringsanleggene går for fullt i mai. 

• Konventveien. Skøyen vel ønsker Konventveien åpnet igjen, og det ser ut til at det går den veien

En stor del av Skøyen vels område ligger innenfor avgrenset av Lilleakerbanen i syd, Prinsessealléen i nord og øst, og Askeveien i vest. Reguleringsplanen for dette området er så godt som ny i reguleringsplansammenheng. Mens reguleringsplaner ofte er flere tiår gamle, ble vår vedtatt så sent tilbake som i juni 2006 etter årelang utredning. Reguleringskartet for området (som går helt øst t.o.m. Gustav Vigelands vei) kan du åpne her. Reguleringsplanen kan du åpne her.

Last Updated ( Friday, 25 February 2011 12:46 )  
You are here: Home Hovedsaker Våre hovedsaker