Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Skøyen vel - aktiv for våre medlemmer og bomiljø

Drammensveien 145-147

E-mail Print PDF
Det er på PBE's hjemmeside lagt ut tilleggsdokumentasjon fra arkitektene Lund & Slaatto ang Drammensveien 145-147.Bakgrunnen for dette er at det mulighetsstudiet som ble utarbeidet november 2012, som ble behandlet i Plan- og bygningsetatens Planforum februar 2013, var i strid med gjeldende kommunedelplan. Read more...
 
smaahusplanenveileder2013

Ny versjon av Småhusplanen vedtatt

E-mail Print PDF
Småhusplanen har igjen vært gjenstand for revisjon. Pendelen svinger litt i synspunkter, og dessuten har Oslo kommune opplevd at fylkesmannen har satt tilside vedtak fordi regulerinsplanen har vært for vag. 
 

Skarpe innsigelser mot Orklablokka

E-mail Print PDF

For beboerne i området har Skøyen vel gitt innsigelser i forbindelse med oppstart av planarbeidet for Orklablokka i Drammensveien 149.

 
Kontorby_Skyen_1_FA_11_7

Voldsom kontorutvikling på Skøyen

E-mail Print PDF
Les hva Finansavisen skriver om kontorbyggutviklingen på Skøyen. Side 1 og side 2.
 

Innbrudd i Askeveien

E-mail Print PDF

Redaksjonen i skoyenvel.no har fått melding om innbruddsforsøk i Askeveien. Vi anmoder alle om å følge godt med, også på hva som skjer hos naboer på ferie. Dessverre samsvarer utviklingen med påtalemyndighetens statistikk. Les meldingen vi har fått - klikk read more. 

Read more...
 

Page 2 of 3

You are here: Home